೯ನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ


9th AKKA WORLD KANNADA CONFERENCE

September 2-4, 2016

Atlantic City, NJ - Atlantic City Convention Center

Registration
ಸಂದೇಶ

SRI. RAJ PATIL (PRESIDENT)

PRESIDENT MESSAGE

ಅಮೇರಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಗಳ ಆಗರ (ಅಕ್ಕ) ಪ್ರತಿ ೨ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ‘ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ’ ಈ ಬಾರಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಉದ್ಯಾನ ರಾಜ್ಯವೆನಿಸಿದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ‘ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿಟಿ’ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨,೩ ಹಾಗೂ ೪ ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಸಮಾರಂಭ ‘ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ’ದ ೯ ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ...

Event Sponsor

Pure Prayer

Registration Options

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಪದ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ

Individual Donors

Various Packages are available for Bronze ($1000), Silver($2250), Gold ($3000), Diamond ($5000) and Platinum ($10000)

$1000 $1000 to $10000 Register Now

Regular Price

Registration Fees includes Food, Entertainment, Networking/Social Forums, nominal fees for Premium Forums/Event Entry.

$250 For Kids - $125 and Students - $150 REGISTER NOW

SPONSORS AND PARTNERS

Proud supporters of 9th AKKA World Kannada Conference

ಅಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಜಾಲ

COUNTDOWN TO EVENT DATE

CONTACT US

Guest? Potential Sponsor? Questions? Get in touch

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ